Mežizstrāde

Kontaktpersona: Uģis Zanders
Mežizstrādes izmaksas ir individuālas katrā gadījumā. Mēs rūpīgi novērtēsim faktisko meža stāvokli, audžu veidus, koku sugas, izstrādes izmaksas, koksnes tirgus cenu, piebraucamo ceļu stāvokli un attālumu līdz glabāšanas vietai. Pēc tam tiek noslēgta divpusēja vienošanās.
Lai noslēgtu līgumu, ir nepieciešams novērtēt ciršanas apjomu un veidu. Ciršanas apjoma aprēķinam tiek uzmērīts katrs koks.
Mežizstrādei ir nepieciešams saņemt attiecīgo atļauju. Līgums tiek noslēgts pēc tam, kad Valsts meža dienests saņems ciršanas atļauju.
Pēc tam, kad tiek aprēķināts meža apjoms izciršanai:

Maksājums tiek veikts daļēji (vai avansā) par aptuveni aprēķināto apjomu. Līgumā tiek norādīta sortimenta cena. Gala aprēķins tiek veikts, balstoties uz izvesto tilpumu saskaņā ar līguma nosacījumiem un cenām.

Tā kā meža ciršana ir atļauta pēc tam, kad ir izsniegta ciršanas atļauja, līgums tiek noslēgts tikai pēc tam, kad Valsts meža dienests ir saņēmis ciršanas atļauju.

Mēs piedāvājam meža atjaunošanu pēc ciršanas.
Ciršanas beigās mēs iztīrām darba teritoriju.
Apaļkoki tiek glabāti pie ceļa vai nogādāti kokzāģētavā “Gaismas” Saldus novada Zirņu pagasta Butnāros.