Kontakti

Uģis Zanders

Valdes priekšsēdētājs

Rolands Dreimanis

Darbu vadītājs

Galvenā grāmatvede

Anda Štegmane

Sekretāre

Rekvizīti

PVN reģistrācijas numurs: LV48503012858
Banka: A/S Citadele Banka, kods: PARXLV22
Konta numurs: LV30PARX0019030360001

Adrese

“Gaismas”,
Būtnāri, Zirņu pagasts,
Saldus novads, LV-3801