Aizaugušu teritoriju tīrīšana

Kontaktpersona: Uģis Zanders
SIA ZUSA veic lauksaimniecības zemes attīrīšanu no kokiem un krūmiem, kā arī grāvju attīrīšanu, lai iegūtu no krūmiem materiālu šķeldai. Palīdzam sakopt aizaugušās teritorijas, pēc tam zemi var izmantot lauksaimniecībai. Kompānijas rīcībā ir nepieciešamā tehnika lauksaimniecības zemes labiekārtošanai.
Lai novērtētu pretaizaugšanas darbu izmaksas, no zemes īpašnieku puses ir nepieciešami vismaz šādi dokumenti:
Kadastra numurs
Gruntsgabala robežu plāns
Kontaktinformācija
Rīcību plāns:
1
Dokumentu caurskatīšana
2
Pārbaude dabā
3
Vienošanās ar zemes īpašnieku par darbu veikšanu
4
Līguma sagatavošana
5
Naudas pārskaitīšana